Strona startowa

Funkcjonowanie Biuletynu Ustaw regulują przepisy Konstytucji Republiki Bialeńskiej oraz ustawy o Biuletynie Ustaw. Jest on źródłem obowiązującego prawa w Republice Bialeńskiej, a wszelkie uchwalone przepisy zostają w nim niezwłocznie opublikowane.

Za porządek i wydawanie aktów prawnych w Biuletynie Ustaw odpowiedzialni są Prezydent Republiki Bialeńskiej oraz Marszałek Parlamentu, bądź inne instytucje, jeśli tak określa ustawa w zakresie kompetencji danego organu.

Dostęp oraz uprawnienia do publikowania na niniejszej stronie przydziela Krajowa Rada Informatyczna.

Źródła prawa publikowane w Biuletynie Ustaw:
1) Konstytucja Republiki Bialeńskiej
2) Ratyfikowane umowy międzynarodowe
3) Ustawy oraz akty wykonawcze z mocą ustawy
4) Akty wykonawcze:
→ a) Rozporządzenia Prezydenta Republiki Bialeńskiej,
→ b) Rozporządzenia Ministrów Gabinetu Prezydenta,
→ c) Rozporządzenia Marszałka Parlamentu,
→ d) Rozporządzenia Wysokiej Komisji Nadzoru Finansowego.
5) Orzeczenia Sądu Ludowego:
→ a) Zgodność z Konstytucją Republiki Bialeńskiej,
→ b) Wykładnia prawa,
→ c) Orzeczenia w sprawach karnych i cywilnych,
→ d) Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między organami.
6) Obwieszczenia wyborcze
7) Postanowienia administracyjne
8) Prawo lokalne
→ a) Postanowienia Lwa Wolnogradu oraz Miecznika Bengazi,
→ b) Postanowienia właścicieli lenn.